KIROTA

mihkel.soon@gmail.com

Kõlista

+372 5354 1175

Erätelmise sisseandminõ

Ku sa lövvä-äs e-poodist hindäle meelelist pilli, sõs jätä’ siiä’ teedüs, et määnest sa tahasi. Vai kiroda’ mullõ, vai kõlista’. Ma otsi su üles niipia, ku saa, ja sõs lepümi ütsipulgõ kokko.