Previous slide
Next slide
keelepille eräle telmine ja müümine

Pillimeistre Mihkel Soon

Olõ meisterdänü pille 20 aastakka ni võtnu kitsambas ammõtis rahvalikkõ kiilpille tegemise. Anna juhatust pillimeisterdämise laagriin. Tii pille kõrranhoitmisõ ja parandamisõ töid.

Pille tegemise man ma piä silmän
esi’hindä ilotundmist, miä om sündünü vannu muusõumipille kaemisõst ja uurmisõst. Tahasi, et pill näütäsi vällä nigu vanaaolinõ, a klapisi ka täämbädse päävä iloarvosaamiisiga ja olõsi muusigategijäle hää kätte võtta’ ni mängi’.

Miä putus helüvärmi, sõs miildüs mullõ tsihiotsminõ laja skaala pääl – inämbüse jaos armsast pillikõlast kooni’ ummamuudu helütämbrideni noidõ jaos, kiä omma’ gurmaani’ vai ajava’ takan esi’sugumaidsi kõlaumahuisi. Ku tiit pille, sõs tulõ kõrrast inämb tiidmist tuust, kuis saia’ kätte mitund muudu kõlamiisi ni är’ hoita’ sääntsit, miä sünnü-i.

Kõik mu’ tettü kandlõ’ omma’ kaibõdu ütest puupakust ni höölidü teräriistuga. Tarvida külh pille meisterdämise man ka massinit, a täpse kujo ni vällänägemise and kõigilõ pillele õks käetüüriistuga ülekäümine. Nii ma saa egä pilli man rehkendä’ käenolõva puutükü ja -sordi ummamuudu olõmist ni tarvita’ hindä är’tundmist ja tiidmiisi, miä omma’ tulnu aastidõga. Egä pill om ainulinõ. Kistumalda terävä’ tüüriista’ jätvä’ pinna läükjäs ja silles, tuu om illos ni eht. Viimädse hilestämise man ma pruugi mitund sorti õlli, miä omma’ peri luudusõst ja pandva’ pilli päältpuult lämmähe hõhetama, muutva’ tä vastapidäjäs ja laskva’ tedä kergehe puhasta’.

Inämbüisi mängvä’ mu pille kodomaa muusigasõbra’, a mul om tett pille ka Soomõ, Roodsi, Leedu, Taani, Valgõvinne, Saksamaa, USA, Jaapani, Tiibedi ni Hongkongi teljide jaos.

Traditsiooniliste keelpillide eritellimused ja müük

KANDLÕ`

TARVILIDSÕ` ASA`

HIIU-ROOTSI KANDLÕ`

HELÜHANNAGA KANDLÕ´

Sara "Meistri lugu" edimäne jagu

Kandlõmeistri Soonõ Mihkliga aja juttu Kihulasõ Meelis. Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liido „Käsitüü miihi aastak 2021” küsütelemine. Video om üles võet 19.05.2021 Võromaal.