Olõ meisterdänü pille 20 aastakka ni võtnu kitsambas ammõtis rahvalikkõ kiilpille tegemise. Anna juhatust pillimeisterdämise laagriin. Tii pille kõrranhoitmisõ ja parandamisõ töid.

12-keeline kannõl

Kere ummistõt ütest puust, matõrjaal eestimaine petäi, helükaas šveitsi Alpõ kuus. Teräsest keerupulga´, teräskeeleq.

Hiio-roodsi kannõl vai talharpa

Kere tettü eestimaisõst sanglepäst vai uibust, kaasõ Sveitsi Alpõ kuusõst. Keeleq hobõsõhanna jõhvist vai nailonist

12-kiilne helühannga kannõl

Labaga kannõl eestimaisist saarõpuust, helükaas šveitsi Alpõ kuusõst. Eräle telmise pääle tett kaanõ ava – motiiv Teppo lõõtsalt. Viimistüs luuduslidsõ toonitamispasta ja õliga.

Gaeli harp

Valmistõt eestimaisõst imälepäst. Pronks- ja hõpõkiiliga.

Aadu Volbri pilli perrä tettü hiiuroodsi kannõl

Eesti rahva muusõumi kogohusõn hoitu pilli perrä tettü hiiuroodsi kannõl. Kere umamaa imälepp, kaas – Sveitsi Alpi kuus, muu’ jupi’ – umamaa vahtrõst ni saarnõst.

Puus keeropulkõga helühannaga kannõl

Ütest puust tett 7-keeleline helühannaga kannõl. Kihä – umamaa imälepp, helükaas – šveitsi Alpõ kuus, keeropulga´ – umamaa tsirel. Teräsekeele´, D-duur